Grupy

strona szkoły

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzonych przez miasto Rybnik w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się poprzez witrynę naborową www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Rejestracja kandydatów (nowych dzieci) trwa
od 1.04.2019 r. godz. 9.00 do 12.04.2019 r. godz. 15.00.

Wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców wniosek należy złożyć w sekretariacie przedszkola, które znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.